Cena za 1 kWh w 2016 roku

Koszt 1kWh w 2016 roku, zgodnie z informacją uzyskaną od operatora ENEA wynosi 0,5283 zł brutto. Ostateczny termin zapłaty za prąd w sezonie 2016 to 8 października.