Cena za 1 kWh w 2017 roku

Stawka za 1 kWh w roku 2017 – 0,5162 zł

Ostateczny termin zapłaty za prąd w sezonie 2017 – 14 października