Dot. ostatecznego terminu wpłat składek członkowskich oraz opłat za energię elektryczną

OSTATECZNY TERMIN PŁATNOŚCI SKŁADEK CZŁONKOWSKICH TO 15.09.2022r. Jednocześnie proszę o uregulowanie zaległości z tyt. energii elektrycznej do dn. 30.09.2022r. W przypadku niedotrzymania terminu, zgodnie z podjętymi w latach ubiegłych uchwałami, na zadłużoną działkę zostanie wstrzymana dostawa energii. Proszę o bardzo poważne potraktowanie niniejszego ogłoszenia. Do końca br. zwołane zostanie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.