Dotyczy Walnego Zebrania oraz składki członkowskiej 2020

W związku z licznymi zapytaniami z Państwa strony, uprzejmie informujemy, iż na chwilę obecną nie ma możliwości zorganizowania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Podyktowane jest to oczywiście nie złą wolą zarządu, tylko zakazem zgromadzeń. Zebranie zostanie zorganizowane w możliwie jak najkrótszym czasie od momentu zniesienie obostrzeń. Jednocześnie, Ci z Państwa, którzy chcą dokonać wpłaty na poczet składki członkowskiej w bieżącym sezonie, proszeni są o przyjęcie wysokości składki z 2019r. (zarząd będzie proponować na zebraniu wysokość składki z 2019r. – czyli 2,00 zł za m2 powierzchni działki i taka uchwała zostanie poddana pod głosowanie).