Gospodarka odpadami oraz informacja dot. bocznych bram

Szanowni Działkowicze

Wywóz śmieci i odpadów zielonych co roku pochłania dużo pieniędzy. Chcąc ograniczyć zbędne koszty wywozu bardzo prosimy o:

1. Skoszoną trawę i liście w zawiązanych workach nie wrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane tylko odkładamy w wyznaczone miejsce w sektorze odpadów zielonych.

2. Puszki i butelki plastikowe zgniatamy przed wrzuceniem ich do żółtego pojemnika ( plastiki , puszki).

3. Opakowania papierowe też zgniatamy, kartony itp. składamy i ustawiamy przy niebieskim pojemniku.

4. Opakowania szklane wrzucamy do zielonego pojemnika(szkło). Nadmiar zostawiamy w workach przy pojemniku.

5. Obowiązuje zakaz stawiania rzeczy wielkogabarytowych przy pojemnikach (każdy musi wywieźć to we własnym zakresie).

6. Obowiązuje zakaz wyrzucania różnego rodzaju materiałów budowlanych, rzeczy po remontach do pojemników i obok nich (każdy musi wywieźć to we własnym zakresie).

7. W związku z kontrolą staży pożarnej naszego ogrodu Zarząd został przez nich zobowiązany do likwidacji kłódek z bocznych bram wjazdowych i zamykania ich tylko na duży klucz. Jest to konieczne z powodów bezpieczeństwa. Będzie to tak wykonane , że brama będzie zamknięta.

Z poważaniem Zarząd