Informacja na temat postępu w finalizowaniu wykupu gruntu

Kwota pozwalająca na sfinalizowanie transakcji została zebrana. Na chwilę obecną, notariusz analizuje pod względem formalno -prawnym przedłożoną dokumentację i w przypadku pozytywnej opinii oraz braku jakichkolwiek zastrzeżeń przystąpi do sporządzania aktu notarialnego.