Informacja zarządcy dot. rozwiązania umowy

Szanowni Państwo

W dniu 29 czerwca br. przesłane zostało do mnie wypowiedzenie umowy dot. świadczonych przez moją firmę usług zarządcy. Część moich obowiązków, z biegiem miesięcy przejmował ode mnie obecny zarząd, część została jednak u mnie, ale te pozostałe w związku z wypowiedzeniem umowy, również przekażę (m. in. prowadzenie i redagowanie strony internetowej, prowadzenie korespondencji elektronicznej, współpraca z Wodami Polskimi, itp.). W rozliczeniu finansowym za 2022r. podana została kwota 24.000 zł zapłacona na rzecz mojej firmy. W tej kwocie zawierało się wynagrodzenie zarządcy wraz z dodatkowymi pracami (19.000 zł) oraz wynagrodzenie pracownika gospodarczego (5.000 zł). Z informacji które uzyskałem w dniu dzisiejszym, tj. 02.07.2023r. wynika, iż po zatwierdzeniu nowego statutu przez KRS, wynagradzany będzie zarząd w osobach prezesa i wiceprezesa (po 1.500 zł miesięcznie), co wcześniej miejsca nie miało. Tym samym miesięczny koszt zarządzania, czy administrowania zwiększył się dwukrotnie do 3.000 zł, dając rocznie kwotę 36.000 zł vs. 18.000 zł wynagrodzenia dla mojej firmy (bez prac dodatkowych w wysokości 1.000 zł w 2022r.). Chciałbym również zaznaczyć, iż w moim wynagrodzeniu zawarte były wszystkie koszty materiałowe, telefoniczne, koszty porto oraz konsultacji prawnych. Nie były za to pobierane żadne dodatkowe opłaty. Będąc jednak obiektywnym, muszę zaznaczyć, że koszty pracownika gospodarczego najprawdopodobniej uległy obniżeniu, do 600 zł netto za miesiąc w okresie od kwietnia do października (daje to kwotę 4.200 zł netto – trudno mi przewidzieć jaka będzie stawka podatku VAT, jeśli 8% to koszty będą niższe, jeśli 23% to wyższe). Dodatkowo, pojawił się koszt elektryka, który w tej chwili rozliczany jest ryczałtowo, a nie zadaniowo, jak miało to miejsce wcześniej. Wynagrodzenie elektryka to 300 zł netto za miesiąc, również od kwietnia do października. Osobiście jestem natomiast zdania, że elektryk ogrodowy powinien być zawsze dostępny i rozwiązanie z ryczałtem jest bardzo dobrym pomysłem, chciałem tylko zwrócić Państwa uwagę, na różnicę w kosztach. Reasumując – całkowity roczny koszt zarządzania wraz z  obsługą gospodarczo – elektryczną to 42.300 zł nie licząc stawki podatku VAT dla pracownika gospodarczego oraz ewentualnych dodatkowych kosztów materiałowych porto i konsultacji prawnych. Czy to na pewno są oszczędności ? Wnioski pozostawiam Państwu. Proszę pamiętać, że przez ostatnie lata, pomimo lawinowo rosnących cen, budżet stowarzyszenia pozostawał na niezmienionym poziomie i poprzedniemu zarządowi udawało się go dopinać tak, aby podstawowe potrzeby członków były zapewnione. W roku 2023 nowy zarząd dysponuje blisko dwukrotnie większym budżetem (stawka składki członkowskiej wzrosła z 2,00 zł na 3,50 zł za 1m2). Na koniec, bardzo chciałbym Państwu podziękować za te wszystkie lata współpracy, pomocy, często wsparcia dobrym słowem w trudnych chwilach, ale przede wszystkim za zaufanie. Bez Państwa wsparcia, nie udałoby się dokonać tego wszystkiego, czego poprzedni zarząd dokonał. Nie wszystko jednak udało się skończyć i mocno wierzę, że obecny zarząd dokończy to, czego poprzedni zdążyć nie zrobił. Liczę również na to, że fakt uratowania przez poprzedni zarząd ogrodu przed likwidacją w 2012r. przez dewelopera, pozostanie na długo w Państwa pamięci. Życzę Państwu wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, jak najlepszego wypoczynku na własnych działkach, a obecnemu Zarządowi powodzenia w realizacji postawionych przed nim zadań.

Dawid Rulewicz