Informacje bieżące, Jagodowo, dnia 21.04.2023 r.

 1. Szanowni działkowicze, prosimy o przycięcie drzew i krzewów na swoich działkach
  tak, aby konary nie wychodziły na drogi przejazdowe (problemy z przejazdem
  pojazdów służb komunalnych) oraz były w odległości min. 1metra od linii wysokiego
  napięcia do dnia 07.05.2023 r. Po tym terminie przycięcie zostanie zrobione na koszt
  właściciela działki (koszt od 100 zł do 300 zł w zależności od ilości cięcia – koszty
  zostaną doliczone do składki członkowskiej).
 2. Bardzo prosimy wszystkich działkowiczów, aby wjazdu przez bramę nr 8 nie traktowali
  jako głównej drogi wjazdowej. Skarżą się na tą sytuacje właściciele działek przy tej
  drodze. Na bieżąco zwracamy się do gminy o wyrównanie ul. Letniej (dojazdowej do
  naszych działek). Droga została wyrównana w związku z czym możemy wjeżdżać
  bramą główną.
 3. Zgodnie z podjętą Uchwałą dnia 08.04.2023 r. Zarząd zdecydował o wyznaczeniu
  ostatecznego terminu spłat zaległych składek członkowskich. Prosimy działkowiczów,
  którzy zalegają z opłatami członkowskimi o uregulowanie zadłużeń do 15.05.2023r.
  W przypadku przekroczenia terminu spłaty zadłużenia działkowiczom, którzy nie
  uregulują zaległych składek za lata 2019-2021 zostanie odcięty dopływ energii
  elektrycznej do zadłużonej działki. Ponowne podłączenie dopływu energii elektrycznej
  do działki wiązać się będzie z koniecznością opłaty w wysokości 150 zł.
  Działkowicze, którzy zalegają z opłatami, a nie wiedzą jakie dokładnie posiada
  zadłużenie proszeni są o kontakt z obecną Wiceprezes Zarządu, która prowadzi
  wszystkie rejestry opłat związane ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ogrodu „Leśna
  Polana”,
  mail kontaktowy: aga.padzikowska@tlen.pl
 4. Zakupiona została Skrzynka na korespondencję z Państwem, mieści się ona przy
  bramce do działki, w której mieści się budynek Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół
  Ogrodu „Leśna Polana”. Pismo, które Państwo będą adresować do Zarządu musi
  zawierać: nr działki ,imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz nr kontaktowy.
  Na korespondencję postaramy się odpowiedzieć w możliwie najszybszym terminie.
 5. Sprawy różne:
  Przedstawicieli działek nr.: 11; 24; 78; 80; 125; 132; 140; 142; 146; 187; 191; 206; 210;
  212; 213; 245; 246; 262; 348 proszeni są o kontakt mailowy, listowny lub osobisty
  z Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Ogrodu „Leśna Polana”. Osobisty
  kontakt możliwy jest w budynku Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Ogrodu „Leśna
  Polana” po uprzednim kontakcie mailowym.

  Z poważaniem
  Zarząd