Nowe Władze Stowarzyszenia – kadencja 2022-2024

Szanowni Państwo, zgodnie z uchwałami podjętymi przez Członków Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu w dn. 08.12.2022r. uprzejmie informujemy, iż Stowarzyszenie ma nowe Władze. Aktualny skład Zarządu: p. Beata Kruszczyńska-Henke – Prezes; p. Agnieszka Padzikowska – Wiceprezes; p. Aleksandra Ziembińska-Ziętak – Sekretarz i Skarbnik; p. Marcin Kostecki – Członek; p. Karol Nowicki – Członek. Aktualny skład Komisji Rewizyjnej: p. Marta Kapelińska – Przewodnicząca; p. Edyta Skórcz – Członek; p. Artur Skibicki – Członek.