Odpady zielone – dyżury Gospodarza

W DNIACH
– 19 WRZEŚNIA (15.00-17.00)
– 26 WRZEŚNIA (15.00-17.00),

GOSPODARZ PEŁNIĆ BĘDZIE DYŻUR PRZY SKŁADOWISKU ODPADÓW ZIELONYCH (ogrodzony teren przy śmietniku).

Proszę o stosowanie się do zaleceń Gospodarza w kwestii segregacji odpadów – długość gałęzi nie może przekraczać 2 mb) W przypadku braku możliwości obecności w wyznaczonych terminach, proszę o indywidualny kontakt z Gospodarzem (w uzgodnionym terminie, Gospodarz udostępni składowisko odpadów zielonych)