Odpady zielone – ostatecznie do 22.05.2016r.

MOŻLIWOŚĆ SKŁADOWANIA ODPADÓW ZIELONYCH DO DNIA 22.05.2016r.

Po tym terminie CAŁKOWITY ZAKAZ wywożenia i wyrzucania odpadów zielonych. Proszę nie zostawiać odpadów przed lub obok ogrodzenia, Gospodarz udostępnia klucz do bramy składowiska. Proszę o stosowanie się do zaleceń Gospodarza w kwestii segregacji odpadów – długość gałęzi nie może przekraczać 2 mb)