Podział geodezyjny

Zarząd przedstawił koncepcję wraz z uzasadnieniem realizując swoje obowiązki statutowe, w odpowiedzi na oczekiwania zgłoszone przez część członków podczas Walnego Zebrania Członków w dniu 20.06.2023 r., mając na uwadze cele utworzenia Stowarzyszenia oraz kontynuując wcześniejszą inicjatywę podziału geodezyjnego. Decyzja w tej sprawie należy do członków Stowarzyszenia i Zarząd nie narzuca żadnego rozwiązania. Przyjęcie takiej, czy innej linii działania zależy od osiągnięcia konsensusu wśród członków Stowarzyszenia. W tym celu Zarząd opublikował propozycję na stronie internetowej, zapraszając do zgłaszania uwag. Z przykrością zauważamy, że nie wszystkie z tych uwag mają charakter merytoryczny, a są  także i takie, które zakładają złą wolę Zarządu. Niemniej publikujemy je w całości, abyście Państwo mieli możliwość wyrobić sobie własne zdanie. Osoby mające tendencję do formułowania nieuzasadnionych zarzutów przestrzegamy jednak, iż dobra osobiste, jak dobre imię członków Zarządu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa cywilnego, jak i karnego. Oczywiście zapraszamy wszystkich Państwa do konstruktywnej dyskusji.

W załączeniu poniżej plik do pobrania z dotychczas zadanymi pytaniami wraz z udzielonymi odpowiedziami Radcy Prawnego.