Rozliczenie wykupu ziemii w 2012 roku

W dziale do pobrania został zamieszony plik z ostatecznym rozliczeniem wykupionej ziemi.

Kwota ujemna, poprzedzona znakiem minus oznacza nadpłatę. Kwota dodatnia, wyróżniona na czerwono oznacza niedopłatę.
Właściciele działek, którzy muszą dopłacić brakujące kwoty, zostaną poinformowani odrębnym pismem.
Podczas walnego zebrania w m-cu listopadzie, przedstawiona zostanie propozycja, aby działki mające nadpłatę,
odliczyły ją od składki członkowskiej na 2016 rok.