Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję Wójta !

Zgodnie z informacją przekazaną przez reprezentującego nasze Stowarzyszenie prawnika, Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję Wójta Gminy Osielsko i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. Na chwilę obecną, Wójt prosi o dodatkowe dokumenty, które niezwłocznie są przekazywane. Będziemy na bieżąco informować o dalszym postępie sprawy.