Składka członkowska w sezonie 2022

Składka członkowska w sezonie 2022 nadal wynosi 2,00 zł za m2 działki. Jednakże, podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które najprawdopodobniej odbędzie się w tym roku, zarząd będzie rekomendować zwiększenie wysokości składki. Termin płatności składek to 15.05.2022r.