Składka członkowska za 2015 rok

Zgodnie z uchwałą nr 7/2014 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Przyjaciół Ogrodu Leśna Polana z dn. 4 grudnia 2014r. w dziale „do pobrania” została zamieszczona informacja o wysokościach składek za poszczególne działki. Termin wpłaty składek mija 31 maja br. Prosimy o terminowe wpłaty.

Nr konta 12 1140 2017 0000 4002 1295 1099. W tytule prosze wpisać „składka członkowska działka nr …”.

Osoby które w deklaracjach członkowskich podały adresy mailowe, dostaną dodatkową informację również mailem. Pozostali Członkowie otrzymają pisemne powiadomienie o wysokości składki drogą listowną.