Szkice uzbrojenia działek – niezbędne do kolejnego etapu prac nad podziałem geodezyjnym

W związku z przystąpieniem do kolejnego etapu prac nad podziałem geodezyjnym, proszę w możliwie jak najkrótszym terminie, o przygotowanie szkicu działki wraz z naniesieniem uzbrojenia terenu (prąd, woda, szambo) w jednostkach metrycznych w odniesieniu do ogrodzenia, bądź altany. Powierzchnia altan, będzie mierzona przez geodetów, proszę tylko i wyłącznie o informacje nt. przyłączy oraz podanie na szkicu numeru działki. Przygotownie szkice proszę wrzucać do koszulek foliowych mieszczących się na drzwiach wejściowych do budynku biura zarządu.