Uregulowanie zaległości za zużyty prąd oraz zaległe składki członkowskie

Przypominamy, iż zgodnie z podjętą w dniu 1 grudnia 2015r. uchwałą nr 6/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Ogrodu Leśna Polana, ostateczny termin uregulowania zaległości z tytułu składek członkowskich i zużytej energii elektrycznej mija 30 kwietnia 2016r. W przypadku braku wpłat w wyznaczonym terminie, do zadłużonej działki, zostanie odcięty dopływ energii elektrycznej. (Ogłoszenie nie dotyczy składek członkowskich za 2016 rok)