WAŻNY KOMUNIKAT!!!

Szanowni Państwo – Działkowcy,

Zarząd Stowarzyszenia uzyskał informację, iż w ostatnim czasie część z Państwa otrzymała kopię protokołu Komisji Rewizyjnej rozpowszechnioną przez jednego z członów Zarządu.
W związku z tym informujemy, iż Zarząd podjął już działania w celu realizacji zaleceń Komisji Rewizyjnej zawartych w protokole. Niemniej w ocenie Zarządu część z zawartych w tym dokumencie ustaleń wymaga jeszcze weryfikacji.
Natomiast, jako Zarząd chcielibyśmy zaznaczyć, że – respektując zasadę jawności spraw wewnątrz organizacyjnych Stowarzyszenia, jesteśmy także obowiązani do dbałości w zakresie przestrzegania przepisów RODO. Rozpowszechnienie Protokołu zawierającego dane osobowe i inne informacje dotyczące osób zainteresowanych było wyłączną inicjatywą jednego z członków Zarządu. Z tego względu zwracamy się do Państwa z prośbą o zniszczenie dokumentu i pozostawienie dalszych działań w kompetencjach Zarządu. Jednocześnie przypominamy Państwu, że rozpowszechnianie i udostępnianie danych osobowych skutkuje sankcjami prawnymi.
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Zarządem ( dane do kontaktu są dostępne na stronie Stowarzyszenia).
Jednocześnie informujemy, iż Pani Aleksandra Dembińska-Ziętek złożyła rezygnację z funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia.

Zarząd