Właczenie wody w sezonie 2018 – aktualizacja

Z uwagi na utrzymujące sie mrozy, włączenie wody w sezonie 2018 nastąpi dnia 07.04 o godz. 12.00.