Włączenie wody w sezonie 2019

Włączenie wody w sezonie 2019 zaplanowane zostało na dzień 30 marca (sobota) na godz. 12.00. W miarę możliwości prosimy Państwa o obecność w tych terminach na swoich działkach w celu zapobieżenia ewentualnym zalaniom działek w przypadku awarii zaworów na Państwa działkach.