Wysokość składki członkowskiej w 2021r. oraz termin wpłat

W związku z brakiem poprawy sytuacji epidemicznej oraz brakiem możliwości zorganizowania Walnego Zebrania Członków, zarząd podjął decyzję o utrzymaniu składki 2,00 zł za metr kwadratowy. Reasumując, opłata pozostaje taka sama jak w latach 2019-2020. Ostateczny termin wpłat to 15.05.2021r.