Zadłużenia działkowców w płatnościach za energię elektryczną

Działkowcy, mający zadłużenie w opłatach za energię elektryczną, proszeni są o uregulowanie opłat najpóżniej do dnia 16 maja br. Po tym terminie w przypadku braku wpłat, dostawa prądu do działki zostanie WSTRZYMANA.