Zamonotowano zdalne otwieranie głównej bramy (brama nr 1)

W dniu 24 lutego zamontowany został system zdalnego otwierania głównej bramy. Brama od dnia dzisiejszego otwierana jest za pomocą pilotów. Piloty są do odbioru u Gospodarza ogrodu – działka nr 152. Do każej działki zakupiony został jeden pilot.