Zawiadomienie o Walnym Zebraniu w dn. 26.04.2018r.

Bydgoszcz, dnia 11 kwietnia 2018r.
Do Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Ogrodu Leśna Polana oraz Właścicieli działek mieszących się na terenie Stowarzyszenia:

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, iż w dniu 26 kwietnia 2018r. o godz. 17.00 przy ul. Gdańskiej 163 (główny budynek CWZS Zawisza), w sali konferencyjnej odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Ogrodu Leśna Polana. Porządek zebrania, przedstawia się następująco:

1. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego oraz protokolanta.
2. Zatwierdzenie porządku zebrania.
3. Przedstawienie bieżącego stanu prawnego oraz finansowego Stowarzyszenia, w tym informacja o pracach związanych z podziałem geodezyjnym.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2017.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie zebrania.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności Zarządu w roku 2017 przedstawione zostało na zebraniu w dn. 30 listopada 2017r. Projekty uchwał oraz wykaz kosztów za rok 2017 zamieszczone zostały na stronie internetowej Stowarzyszenia w dziale „do pobrania” (www.stowarzyszenie-lesnapolana.pl) oraz będą rozdane na zebraniu. W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, drugi termin zebrania ustalony zostaje na godz. 17.30.

Z poważaniem.