Zbiórka odpadów nietypowych i wielkogabarytowych

MOŻLIWOŚĆ WYNOSZENIA ODPADÓW NIETYPOWYCH DO KONTENERA WIELKOGABARYTOWEGO W DNIACH

25 MARCA – 12 KWIETNIA 2015R.

(mebli ogrodowych, kanap, opon itd. – bez odpadów zielonych !!!)

Z DNIEM 13 KWIETNIA 2015r.
CAŁKOWITY ZAKAZ WYNOSZENIA I SKŁADOWANIA ODPADÓW NIETYPOWYCH
Osoby, które nie zastosują się do zakazu, zostaną obciążone kosztami wywozu i utylizacji odpadów na podstawie zapisu z monitoringu.