Zbiórka odpadów zielonych

W DNIACH

– 11 KWIETNIA (16.00-18.00)
– 18 KWIETNIA (14.00-16.00),
– 25 KWIETNIA (14.00-16.00)

GOSPODARZ PEŁNIĆ BĘDZIE DYŻUR PRZY SKŁADOWISKU ODPADÓW ZIELONYCH (ogrodzony teren przy śmietniku).
Proszę o stosowanie się do zaleceń Gospodarza w kwestii segregacji odpadów – długość gałęzi nie może przekraczać 2 mb)